Statistik

För histogram: Välj 1 givare och datum.
För diagram: Välj 1 eller flera givare (eller grupp av termometrar ) och datum.
För text: Välj 1 eller flera (max ca 10 får plats) givare (eller grupp av givare ) och datum.
För fil-lista: Välj datum (antalet givare påverkar ej).
För "fil-karta": Välj antingen 0 (ger antalet) eller 1 givare och starttid.

Icke specificerat värde på år / Månad / Dag ger dagens värde. Alternativt, välj antal dygn här:
Normalt tid t.o.m. valt datum. önskas tid fr.o.m. - bocka av rutan. Använd testsida
Skriv samtidigt data till filen alladata.txt
Diagrammens skalning kan väljas mellan Automatisk och Förvald. Multipla grafer plottas alltid med automatisk skala.
För histogram påverkar detta val istället y-axeln; Fördelning eller Procentuell fördelning

Välj:
Histogram
Diagram
Statistik i tabell
Korrelation mellan två variabler
Senaste avlästa värdena
Lista sparade filer valt datum
Karta över sparade filer från valt datum till nu
Beräkning av energi till golvvärmen
Beräkning av energi från luftvärmepumpen
Beräkning av solens upp och nedgång
Elenergi; Importerad, Exporterad, Producerad och förbrukad per dygn (Välj givare=Nr20a Pow, option=a)
Återskapa datafiler från loggen
Plotta med:
automatisk skala / procentuell fördelning
förvald skala (enkelgraf ) / numerisk fördelning

Extra stort diagram
Stort diagram
Halvstort diagram
Mindre diagram
Litet diagram
Avlångt diagram


Sedan 2023-07-20 har sidan besökts gånger
Servern har uptime

Sidan uppdaterad 2013-06-28