Statistik

Valet av termometrar i menyn till vänster gäller de termometrar som varit inkopplade sedan sommaren 2007 eller senare.
För tidigare datum är det lämpligare att göra valet i två steg. Först väljs datum och därefter väljs termometer (-rar) bland de då tillgängliga.

För histogram: Välj 1 givare och datum.
För diagram: Välj 1 eller flera givare (eller grupp av termometrar ) och datum.
För text: Välj 1 eller flera (max ca 10 får plats) givare (eller grupp av givare ) och datum.
För fil-lista: Välj datum (antalet givare påverkar ej).
För "fil-karta": Välj antingen 0 (ger antalet) eller 1 givare och starttid.

(Nytt fönster öppnas)

Icke specificerat värde på År / Månad / Dag ger dagens värde.
Normalt tid t.o.m. valt datum. Önskas tid fr.o.m. - bocka av rutan. Skriv samtidigt data till filen alladata.txt
Diagrammens skalning kan väljas mellan Automatisk och Förvald. Multipla grafer plottas alltid med automatisk skala.
För histogram påverkar detta val istället y-axeln; Fördelning eller Procentuell fördelning

Välj:
Histogram
Diagram
Statistik i tabell
Senaste avlästa värdena
Lista sparade filer valt datum
Karta över sparade filer från valt datum till nu
Beräkning av energi till golvvärmen
Beräkning av energi från luftvärmepumpen
Beräkning av solens upp och nedgång
Plotta med:
automatisk skala / procentuell fördelning
förvald skala (enkelgraf ) / numerisk fördelning

Extra stort diagram
Stort diagram
Halvstort diagram
Mindre diagram
Litet diagram
Avlångt diagram


Sedan 2008-07-08 har sidan besökts gånger
Uptime: 47 dagar 6 timmar 32 minuter 14 sekunder.

Sidan uppdaterad 2013-06-28